Överens inom byggsektorn

TIPS: Tvist-fri?

Vilka bestämmelser gäller vid en tvist? Vad är de vanligaste orsakerna? Vad kan man göra för att undvika att hamna i en kostsam tvist? Genom att veta de vanligaste orsakerna och veta hur man ska undvika fällorna så kan man minimera missnöjda kunder och kostsamma tvister. 

En beställare har rätt att påtala byggtekniska fel upp till tio år efter slutbesiktning. Vid småhusentreprenader har den som beställt jobbet en garantitid under två år och då ligger bevisbördan hos entreprenören, därefter övergår den till beställaren. För kommersiella entreprenader är garantitiden två till fem år. Det kan lätt bli en tvist om det skulle vara något som beställaren och entreprenören inte är eniga om.

David Liljefors på DMH (Den moderna hantverkaren) har intervjuat Martin Peterson, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening och ledamot i ARN, om de vanligaste orsakerna till tvist och vad man kan göra för att undvika dessa.

De vanligaste orsakerna till en tvist: 

 • Beställaren hävdar att arbetet inte är fackmässigt utfört. Vilket kan handla om t.ex. materialval i badrum med hänsyn till el- och fuktsäkerhet eller om lutningen på golv och väggar.
 • Förseningar och dröjsmål. Oftast handlar det om förseningar på tilläggs- eller ändringsarbeten eller att byggföretaget hävdar att det funnit hinder som berott på att beställaren alternativt byggföretaget av andra anledningar inte ska lastas för. Om en entreprenad drar ut på tiden utöver det man kommit överens om har beställaren rätt till kompensation eller vite.  (Storlek på belopp beror på föreningen och typen av entreprenad.)
 • Missförstånd om priset. När det gäller privatpersoner är det upp till entreprenören att bevisa att priset är skäligt. Medan vid kommersiella entreprenader handlar det om att visa att man haft kostnaden och den har med entreprenaden att göra. Men det krävs verifikationer, dagboksanteckningar och tidrapporter i båda fallen.

Tips för att undvika tvister:

 • Ha ordentliga skriftliga avtal, dokumentation och en bra kommunikation med kunden under tidens gång.
 • Spara dokumentation av arbetet minst under garantitiden men helst 10 år för att vara på den säkra sidan.
 • Meddela kunden om tilläggsarbeten direkt.
 • Var försiktig med ungefärliga prisuppgifter vid konsumententreprenader trots efterfrågan på det. Konsumenttjänstlagen säger att en ungefärlig prisuppgift inte får överskridas med mer än 15% trots att entreprenaden skulle bli dyrare – om man inte skrivit något annat. Det vill säga att man kan avtala bort detta eller så kan man bestämma att det ungefärliga priset får överskridas med en viss procent.

Struqturs rekommendationer:

 • Använd vårt projektverktyg och samla dokument, bilder, offerter, tidsrapporter,  material och övriga leverantörsfakturor på ett och samma ställe. Allt sparas i molnet och finns kvar trots att projektet är avslutat eller arkiverat.
 • Se till att dokumentera under projektets gång genom att till exempel ta före- och efterbilder men ladda även upp skriftliga avtal i Struqtur.
 • Dela ditt projekt med kunden och dela information om till exempel offerter, tidsrapporter, material och eventuella dokument och bilder så de kan följa projektet under tidens gång.
 • Använd vår ÄTA-mall i projektet för att enkelt och snabbt skapa en offert för tilläggsarbeten direkt.

Källa: David Liljefors DMH (2018-11-08) Förseningar och vite, fast pris eller löpande räkning?

Dela i sociala medier

Håll dig uppdaterad

Här samlar vi artiklar för dig som vill bli proffs.

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies för att bygga din användarupplevelse så den blir ännu bättre, snabbare och effektivare. Klicka på läs mer eller om du har fler funderingar kan du alltid kontakta oss. Genom att fortsätta på webbplatsen accepterar du att vi använder cookies.