INTEGRITETSPOLICY

1. Om denna policy

I denna policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Struqtur AB.
Struqtur AB, 556907-9477, är systemleverantör för tjänsten Struqtur. Struqtur är personuppgiftsbiträde för behandling av era personuppgifter i Struqtur och har ansvaret för de tekniska och organisatoriska kraven som ställs på personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av era uppgifter i Struqtur är företaget som har registrerat kontot hos Struqtur.

Syftet med denna policy är att:

  • se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med
  • förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Struqtur
  • förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

2. Era rättigheter

Som registrerad hos Struqtur med personuppgifter som behandlas av oss har ni flertalet rättigheter. Ni har rätt att erhålla tillgång till vilken information som finns registrerad om er genom att begära ett registerutdrag. Ni har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Ni har rätt till att få era personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
I vissa fall har ni rätten att bli glömd, till exempel om era personuppgifter har behandlats olagligt. Ni kan dock inte få era uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till er begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på er begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. Skulle ni tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har ni rätt att invända mot behandlingen. Ni har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta er automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

3. Hur samlar vi in era personuppgifter?

Struqtur är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som ni delar med oss när:

  • ni registrerar ett konto på vår hemsida
  • ni får inloggningsuppgifter för Struqtur
  • ni blir kund på Struqtur
  • ni registreras som kontaktperson hos Struqtur för ert företag
  • ni kontaktar vår support för att få hjälp med frågor
  • ni besöker vår hemsida och accepterar cookies
  • ni använder våra applikationer för Android och iOS

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om er och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för er som användare av Struqtur.

4.1 Uppgifter för kontoregistrering

Uppgifter behandlas för att:
– Kunna tillhandahålla och anpassa tjänsten
– Adresskontroll
– Kommunicera med er i syften kopplade till tjänsten
– Tillhandahålla er information kopplade till tjänsten eller erbjudanden
Kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Företagsuppgifter (t.ex. organisationsnummer, företagsnamn, adress)
– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer)
Laglig grund: Fullgöra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke

4.2 Uppgifter för inloggning

Uppgifter behandlas för att:
– Ge behörighet för att logga in
– Kunna göra identifikation
– Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
– Hantera val av inställningar
– Kommunicera med er i syften kopplade till tjänsten
– Tillhandahålla er information kopplade till tjänsten eller erbjudanden
Kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Användarnamn
– Namn
– E-post
– Kundnummer
Laglig grund: Fullgöra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke

4.3 Uppgifter för beställningar och köp

Uppgifter behandlas för att:
– Kunna tillhandahålla rätt typ av tjänst
– Hantera betalningar
– Hantera reklamation
Kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Företagsuppgifter (t.ex. organisationsnummer, företagsnamn, adress)
– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer)
– Betalinformation
– Betalningshistorik
– Kundnummer
Laglig grund: Fullgöra kontraktuella åtaganden gentemot dig

4.4 Uppgifter för att tillhandahålla support

Uppgifter behandlas för att:
– Kommunicera med er och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
– Kunna göra identifikation
– Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)
Kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer)
– Användarnamn
– Företagsuppgifter (t.ex. organisationsnummer, företagsnamn, adress)
– Din korrespondens
– Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden
Laglig grund: Fullgöra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

4.5 Uppgifter för att utveckla och förbättra våra tjänster för våra användare i stort

Uppgifter behandlas för att:
– Kunna tillhandahålla och anpassa tjänsten
– Utveckla och förbättra våra tjänster
– Utveckla och förbättra säkerheten för användare
Kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Feedback angående våra tjänster
– Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik)
– Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
– Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc
Laglig grund: Fullgöra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

4.6 Uppgifter för användning av Struqturs applikationer för Android och iOS

Uppgifter behandlas för att:
– Kunna tillhandahålla rätt typ av tjänst
Kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Företagsuppgifter (t.ex. organisationsnummer, företagsnamn, adress)
– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer) 
– Filinformation för uppladdning av bilder och dokument
Laglig grund: Fullgöra kontraktuella åtaganden gentemot dig och samtycke

5. Vilka delar vi era personuppgifter med?

För att uppfylla ändamålen ovan kommer era personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om er hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Vidare kan era personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att sälja era personuppgifter till tredje part om vi inte har ert tillstånd att göra så.

6. Så länge sparar vi era personuppgifter

Vi sparar informationen om er så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Uppgifter i Struqtur raderar systemadministratören för det användande företaget, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver er systemadministratör kontakta oss.

7. Kontakta oss

Struqtur AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter nämnda i denna policy. Kontakta oss gärna via uppgifter nedan:

Postadress: Elof Lindälvs gata 13, 414 58 Göteborg

E-post: support@struqtur.se

Telefon: 031-300 65 20

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies för att bygga din användarupplevelse så den blir ännu bättre, snabbare och effektivare. Klicka på läs mer eller om du har fler funderingar kan du alltid kontakta oss. Genom att fortsätta på webbplatsen accepterar du att vi använder cookies.