Bygglov-eller-bygganmälan

Bygglov och bygganmälan

Bygglov vs bygganmälan, vad är skillnaden och vad innebär det? De två olika begreppen skapar en del förvirring hos många och vi tänkte hjälpa till att reda ut några frågetecken. Innan ett byggnadsprojekt påbörjas krävs ofta ett tillstånd och kostar ofta pengar att ansöka om, däremot räcker det ibland med att göra en bygganmälan när det gäller enklare byggprojekt.

Bygglov

Vid nybygge, tillbyggnad eller när byggprojektet tillför en väsentlig skillnad på exteriören krävs ett tillstånd, ett så kallat bygglov. Det kostar pengar att ansöka om ett bygglov men priset varierar dels beroende på vad som ska byggas och hur stort byggprojektet är, desto större projekt desto mer brukar bygglovet kosta. Dels varierar kostnaden även beroende på vart bygget och ansökan utförs då varje kommun har olika taxor vilket kan göra att priset för bygglov skiljer sig mycket runt om i landet. Kostnaden kan även variera beroende på hur mycket bygget skiljer sig från detaljplanen. En detaljplan reglerar användningen av mark och för att kommunen ska kunna göra en prövning ifall området är är lämpligt för bygge. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, vattenområden och kvartersmark samt gränserna för samtliga.
Även handläggningstiden för bygglov varierar beroende på kommun, däremot ska det maximalt ta tio veckor enligt plan- och bygglagen. Dock kan en ansökan få förlängas under ett enstaka tillfälle med maximalt fyra veckor. Anledningen bakom detta kan bero på hur omfattande byggprojektet är samt om det finns för många ansökningar att hantera samtidigt.

Bygganmälan

Hur skiljer sig då en bygganmälan från ett bygglov och när kan man göra en bygganmälan istället för bygglov? En väsentlig skillnad mellan bygglov och bygganmälan är kostnaden, då ett bygglov är avsevärt dyrare. Detta då de byggprojekt som endast kräver en bygganmälan inte är lika omfattande. En annan skillnad mellan de två begreppen är tiden det tar, en bygganmälan har en kortare handläggningstid än en ansökan om bygglov. Handläggningstiden för en bygganmälan är maximalt fyra veckor om anmälan är komplett. En bygganmälan görs till kommunen tre veckor innan projektet startar.
Den ständiga frågan huruvida man behöver ett bygglov eller bygganmälan ska vi nu reda ut.
För att det ska räcka med att göra en bygganmälan till byggnadsnämnden handlar det som tidigare nämnt om enklare byggen som inte förändrar områdets eller byggnadens karaktär, till exempel;

• Ett attefallshus på maximalt 30 kvm

• En tillbyggnad på 15 kvm för en-och tvåbostadshus

• Takkupor (en-och tvåbostadshus får ha max två takkupor)

• Införa och inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, dock utan yttre förändring

Undrar du om det endast räcker med en bygganmälan för ditt byggprojekt kan du kontakta byggnadsnämnden i den kommun ditt bygge berör!

Dela i sociala medier

Håll dig uppdaterad

Här samlar vi artiklar för dig som vill bli proffs.

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies för att bygga din användarupplevelse så den blir ännu bättre, snabbare och effektivare. Klicka på läs mer eller om du har fler funderingar kan du alltid kontakta oss. Genom att fortsätta på webbplatsen accepterar du att vi använder cookies.