rot-avdrag inom byggsektorn

Svårt med ROT-avdrag?

Vi har samlat ihop fakta och villkor om ROT-avdrag:

Rot- och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har, men flera personer kan få rot- och rutavdrag för arbete i samma bostad och det finns inget maxbelopp per fastighet. Du kan få rotavdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden däremot rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden. Material och resekostnader ger dig inte rätt till avdrag. Det finns helt enkelt lite olika villkor vid ROT-avdrag, detta säger Skatteverket:

 • Måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av hens totala inkomst
 • Måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i hens deklaration året efter
 • Ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

 • Måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. (Köper hen en bostad övergår äganderätten normalt till hen när hen skriver under köpebrevet, detta går att kolla upp det i köpekontraktet.)
 • För att utnyttja rotavdraget måste hen helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om hen har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som hens bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Hen kan även få rotavdrag för arbete i hens föräldrars bostad om hen har betalat för arbetet och äger bostaden (Krav på din bostad)
 • Hen kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. (Observera att du måste utgå från husets värdeår.) Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Hen kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Hen kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.

Om rotarbetet utförs på beställarens fastighet måste fastighetsbeteckning uppges. Den hittar beställaren i hens köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när hen loggar in på Mina sidor på Skatteverket. Beställare som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

TIPS: Detta kan du enkelt spara i Struqtur under projektets gång så all information finns där när du väl ska skapa faktura samt exportera informationen till Skatteverket!

Krav på dig som utförare enligt Skatteverket:

Om arbetet ska utföras i Sverige måste utföraren ha F-skatt eller en person med A-skatt. Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet. Om beställaren anlitar en person med A-skatt får hen göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som hen redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Krav på att arbetet måste ge rätt till rotavdrag enligt Skatteverket:

Utföraren måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan beställaren och utföraren. Se exempel på rotarbete. Skatteverket rekommenderar er att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket. (Du kan läsa mer om vilka arbeten som gäller här: Ger arbetet rätt till rotavdrag?

Klicka här och hör av dig om du har några funderingar om Struqtur och ROT/RUT-avdrag!

Läs vidare på:

Skatteverket – Villkor för att få rotavdrag 

Skatteverket – Rot- och rutarbete 

Skatteverket – Ger arbetet rätt till rotavdrag? 

Skatteverket – Så här fungerar rot- och rutavdraget

Dela i sociala medier

Håll dig uppdaterad

Här samlar vi artiklar för dig som vill bli proffs.

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies för att bygga din användarupplevelse så den blir ännu bättre, snabbare och effektivare. Klicka på läs mer eller om du har fler funderingar kan du alltid kontakta oss. Genom att fortsätta på webbplatsen accepterar du att vi använder cookies.