Nya Ekonomirapportssystemt är nu lanserat!

Kära Struqtur-kunder,

Vi har glädjen att meddela att vårt nya Ekonomirapportssystem nu är lanserat! Nu kan du enkelt få ut data på hur kostnader, intäkter, fakturor och resultat ser ut över dina projekt.

Hur fungerar det?

För att få fram den ekonomiska datan för dina projekt så klickar du först på Projekt i menyn till vänster, och sedan på “Utökad sökning” uppe till höger.

Här kommer du se fält för att välja vilken period (1) du vill ta fram data för, samt vilka nyckeltal (KPIer) (2) som finns tillgängliga.

Välj den period och nyckeltal som är relevant för dig, och klicka sedan på “Hämta & filtrera” (3). Då laddas den valda datan.

Du kan se resultaten direkt i projektlistan, och även sortera på kolumnerna. Om du t.ex. vill se vilket projekt som du har mest kvar att fakturera i, så väljer du nyckeltal “Återstående fakturering”, klicka på “Hämta & filtrera”, och sortera sedan på kolumnen “Återstående fakturering".

Exportera till Excel och få en bättre överblick!

Alla valda nyckeltal kommer att visas i själva listan av projekten när du gjort din sökning. Men för att få en bättre överblick, och för att kunna jobba lättare med datan, så kan du med fördel exportera datan till Excel. Detta gör du genom att klicka på knappen “Exportera till Excel” (4) som är precis över knappen för att “Hämta & filtrera”. 

En excelfil laddas då ner med all vald data så att du lättare kan dela med dig av den till t.ex. Redovisningsbyrån, eller andra intresserade på bolaget.

Varje nyckeltal förklarat:

Det finns två olika sätt att räkna ut kostnader för arbetstid i Struqtur. 

  • Lönebaserad: Genom att fylla i Timlön på varje användare så räknar systemet ut vad varje anställd kostat i projektet. Uträkningen inkluderar timlön, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, socialförsäkring, privata mil, och traktamenten.
  • Yrkestypschablon: I Inställningar -> Yrkestyper kan man ange Internkostnad per yrkestyp. Detta ska vara den kalkylerade kostnaden för en arbetad timme per yrkestyp

Därför finns det nyckeltal där kostnaderna antingen baseras på lönekostnader eller på yrkestypsschablon. Detta påverkar endast kategorierna Kostnader & Resultat.

Kostnader

Totala kostnader (lönebaserad) - Totala kostnader för arbetad tid (baserat på lön), privata mil, traktamenten, mil, material/övriga kostnader, och omkostnader

Kostnader arbete (lönebaserad) - Kostnaden för arbetad tid, privata mil, och traktamenten

Totala kostnader (yrkestypschablon) - Totala kostnader för arbetad tid (baserat på internkostnad/yrkestyp), mil, och material/övriga kostnader

Kostnader arbete (yrkestypschablon) - Kostnaden för arbetad tid baserat på internkostnad/yrkestyp

Kostnad mil - Kostnaden för rapporterade mil

Kostnader material/övriga kostnader - Totala kostnaden för material/övriga kostnader

Intäkter:

Totala beräknade intäkter - Den totala förväntade intäkten för projektet, som baseras på löpande intäkter, eller offererat belopp + Extra/ÄTA

Beräknade intäkter Arbete - Intäkt för arbetstid (löpande)

Beräknade intäkter material/Övriga kostnader - Intäkt för material/övriga kostnader ink. påslag

Beräknade Intäkter mil - Intäkt för registrerade mil (löpande)

Offererat belopp - Offererat belopp i projektet

Totalt ÄTA belopp - Summan av alla skapade ÄTA

Totalt accepterat ÄTA belopp - Summan av alla Accepterade ÄTA

Fakturor

Summa betalda fakturor - Summan av alla fakturor som blivit slutbetalda på projektet

Summa ej betalda fakturor - Summan av alla fakturor som ej blivit slutbetalda på projektet

Totalt fakturerat - Summan av alla skapade fakturor i projektet

Senast skapade fakturadatum - Datumet för senaste skapade fakturan i projektet

Summa oattesterade leverantörsfakturor - Summan av alla ej attesterade leverantörsfakturor

Summa attesterade leverantörsfakturor - Summan av alla attesterade leverantörsfakturor

Återstående fakturering - Det som återstår att fakturera i projektet. Baseras på Totala beräknade intäkter - Totalt fakturerat. (Om summan är negativ har ni fakturerat mer än era totala beräknade intäkter i projektet)

Totalt fakturerade timmar - Antalet timmar som blivit fakturerade i projektet

Timmar kvar att fakturera - Antalet timmar som inte blivit fakturerade i projektet

Resultat

Förväntat resultat (lönebaserad) - Baserad på Totala beräknade intäkter - Totala kostnader, där kostnaderna för arbete baseras på lön

Nuvarande resultat (lönebaserad) - Er likviditet i projektet. Baseras på Totalt fakturerat - Totala kostnader, där kostnaderna för arbete baseras på lön

Täckningsgrad förväntat resultat (lönebaserad) - Er förväntade vinst i %

Täckningsgrad nuvarande resultat (lönebaserad) - Nuvarande resultats täckningsgrad i %, där kostnaderna för arbetstiden baseras på lön

Förväntat resultat (yrkestypschablon) - Baserad på Totala beräknade intäkter - Totala kostnader, där kostnaderna för arbete baseras på internkostnaden för yrkestyper

Nuvarande resultat (yrkestypschablon) - Er likviditet i projektet. Baseras på Totalt fakturerat - Totala kostnader, där kostnaderna för arbete baseras på internkostnaden för yrkestyper

Täckningsgrad förväntat resultat (yrkestypschablon) - Er förväntade vinst i %

Täckningsgrad nuvarande resultat (yrkestypschablon) - - Nuvarande resultats täckningsgrad i %, där kostnaderna för arbetstiden baseras på internkostnaden för yrkestyper

Övrigt

Totala antal timmar - Totala antalet registrerade timmar i projekt

Totala antal normala timmar - Totala antalet registrerade Normala timmar i projekt

Totala antal extra timmar - Totala antalet registrerade Extra timmar i projekt

Totala antal mil - Totala antalet registrerade mil i projekt

Totala antal normala mil - Totala antalet registrerade Normala mil i projekt

Totala antal extra mil - Totala antalet registrerade Extra mil i projekt

Nya möjligheter

Med denna nya funktionalitet så kommer det bli avsevärt lättare för dig att göra månads- och årsrapporter. 

Med nyckeltalet “Återstående fakturering” blir det mycket lättare att se vilka av projekten som ligger efter i fakturering så att du kan höja likviditeten i bolaget.

Om du väljer nyckeltalet “Summa ej attesterade leverantörsfakturor” och sorterar på den kolumnen, så kommer alla projekt som har ej attesterade fakturor att hamna högst upp i listan, så att du enkelt kan knappa dig igenom dem för attestering.

Genom att välja Totala kostnader, Totala beräknade intäkter, Totalt fakturerat, och Återstående fakturering så får du en bra bild av vad som blivit upparbetat under den valda perioden, och summan av intäkter som ännu inte fakturerats.

Feedback & hjälp

Vi hoppas att ni kommer få stor användning av ekonomirapportsystemet! Vi ser fram emot att höra vad du tycker om det och hoppas att du delar med dig av din feedback, positiv som negativ.

Skulle du vilja prata med oss om det, eller om du vill få hjälp så är du alltid varmt välkommen att maila oss på support@struqtur.se, eller ring vår support på 031 - 300 65 20.

Håll dig uppdaterad

Här samlar vi artiklar för dig som vill bli proffs.

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies för att bygga din användarupplevelse så den blir ännu bättre, snabbare och effektivare. Klicka på läs mer eller om du har fler funderingar kan du alltid kontakta oss. Genom att fortsätta på webbplatsen accepterar du att vi använder cookies.