skogochklimatetsymboler

Bygga för klimatet?

Det är nog ingen som har undgått att klimatet behöver en hjälpande hand för att förbättras, från alla verksamheter och branscher. Byggbranschen sägs stå för ca en femtedel av koldioxidutsläppen och regeringen har för avsikt att fr.o.m 2022 införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Detta är visserligen endast en deklaration där berörda parter redovisar byggprojektets klimatpåverkan, men detta kan vara startskottet för ett miljövänligare arbetssätt.

Sverige har inte byggt lika aktivt som idag sedan miljonprogrammet 1975. För att den ökande byggtakten inte ska påverka klimatet negativt i samma takt kan byggaktörer ta till olika åtgärder. Se några exempel nedan!

Åtgärder som kan minska byggbranschens klimatpåverkan

Genom att använda hållbara och högkvalitativa byggmaterial kan man förlänga livslängden på byggnader, vilket minskar påverkan på klimatet på lång sikt eftersom att behovet av återuppbyggande och omfattande underhåll minskar. Återvinning och återanvändning av material är även det en god start i ett hållbart arbete, eller att försöka minska antalet transporter.

Att ta fram en klimatbudget kan påverka det hållbara arbetet positivt, det vill säga att man fastställer den maximala klimatpåverkan olika byggnadsprojekt får resultera i. Detta ger hantverkare och byggaktörer en tydligare riktlinje att följa för att lättare få en samspelt förståelse för vad man strävar efter.

Byggaktörer behöver även bli mer uppmuntrade till att bygga mer klimatsmart och inte endast tillsagda att göra si och så. För många företag är det den ekonomiska aspekten som hindrar och ett hållbart arbete behöver därmed bli mer ekonomiskt lönsamt. Byggaktörer som arbetar klimatsmart och långsiktigt eller strävar efter detta kan vara i behov av att belönas, till exempel genom så kallade ‘’gröna obligationer’’ eller ränterabatter.

Låt oss alla hjälpas åt och sträva efter en hållbar framtid!

Dela i sociala medier

Håll dig uppdaterad

Här samlar vi artiklar för dig som vill bli proffs.

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies för att bygga din användarupplevelse så den blir ännu bättre, snabbare och effektivare. Klicka på läs mer eller om du har fler funderingar kan du alltid kontakta oss. Genom att fortsätta på webbplatsen accepterar du att vi använder cookies.