Checklistor

Här har vi samlat redigerbara grundmallar för checklistor inom bygg, el och VVS. Redigerbara mallar för enskilt projekt

Bygg

Här har vi redigerbara grundmallar för cheklistor inom bygg. Redigerbar checklista för dig som är i byggbranschen. Redigerbar lathund för checklista bygg.

Checklista Byggentreprenad

Detta dokument används som en checklista vid en elentreprenad och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Dokumentet skall användas som en enkel kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att byggsättet uppfyller de krav som ställs ur ett byggnadsperspektiv och gällande byggnadsregler. Tillämpliga regler och länkar fås från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket.

Checklista installation lösullsisolering slutna bjälklag

Checklista installation lösullsisolering öppna bjälklag

El

Här har vi redigerbara grundmallar för cheklistor inom el. Redigerbar checklista för dig som är i elbranschen. Redigerbar lathund för checklista el.

Checklista Elentreprenad

Detta dokument används som en checklista vid en elentreprenad och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Dokumentet skall användas som en enkel kvalitetssäkringsmetod för att säkerställa att byggsättet uppfyller de krav som ställs ur ett byggnadsperspektiv och gällande byggnadsregler. Tillämpliga regler och länkar fås från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. En checklista kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

VVS

Här har vi redigerbara grundmallar för cheklistor inom VVS. Redigerbar checklista för dig som är i VVS-branschen. Redigerbar lathund för checklista VVS.

Checklista VVS Allmän

Detta dokument används som en checklista vid en VVS-entreprenad och avser den kontroll som byggherren skall låta utföra för att kontrollera att det som har byggts uppfyller kraven i lagstiftningen. Därtill kontrolleras att det byggda följer tillverkares instruktioner och konstruktionsritningar. Tillämpliga regler och länkar från Boverkets byggregler BBR12-2 och Arbetsmiljöverket AFS2000 angående VVS och värme och luft. En checklista kan ställas som krav av en Kontroll Ansvarig, KA och utföras som en del av de egenkontroller som det ställs krav på.

Hantverksdokument

Anpassa färdiga mallar via webb och app

Vi använder cookies

Vi använder oss av cookies för att bygga din användarupplevelse så den blir ännu bättre, snabbare och effektivare. Klicka på läs mer eller om du har fler funderingar kan du alltid kontakta oss. Genom att fortsätta på webbplatsen accepterar du att vi använder cookies.