Här besvaras frågor om tidrapportering i webbgränssnittet.

En av mina anställda har inte tillgång till en smartphone, kan jag tidsrapportera åt personen?

Så länge du har adminstratörrättigheter i Struqtur går det alldeles utmärkt att tidsrapportera åt en medarbetare. Klicka på tidrapport, klicka därefter på den blå knappen ute till höger där det står ”Skapa Tidrapport”. I den pop-up som dyker upp är första valet för vilken person som du ska tidsrapportera för. Välj aktuell person och fortsätt med att skriva in vilket projekt det gäller, hur lång tid personen jobbat och vad personen gjort under dagen.

Jag har rapporterat in tid på ett projekt men ser det inte i projektvyn, var är tiden?

Om detta händer är en bra början att titta i tidrapporten. Detta gör man genom att klicka på raden där namn och projekt står. Har du råkat rapportera in 0 timmar? Eller är kanske rutan ”Extra” i klickad? Om så är fallet så gå in i projektvyn, klicka därefter på den breda orangea knappen ”Visa/Dölj extraarbete”. Om du ändå inte hittar tiden så tveka inte att höra av dig så letar vi igenom systemet tillsammans.

En tidrapport har blivit fel, kan jag ändra den?

En tidrapport som har blivit fel kan både administratörer och den anställde själv ändra. Detta görs enklast genom ”Tidrapport” fliken. Leta upp den rätta raden och klicka på den. Du kan nu ändra antalet timmar, vilket projekt tiden ska rapporteras på och om det till exempel tillhör en ÄTA. Du kan även byta datum och lägga till traktamente.

Jag skulle vilja få ut ett underlag på vilka tider som har rapporterats under månaden, hur gör jag?

För att få ut ett löneunderlag från Struqtur går du in på fliken tidrapport. Därefter väljer du den aktuella tidsperioden och vilka personer du vill ha fram underlag för. Klicka därefter på ”Rapportgenerator”. Du kan nu välja vilken information du vill ha på underlaget och hur den ska sorteras.