Så länge du har adminstratörrättigheter i Struqtur går det alldeles utmärkt att tidsrapportera åt en medarbetare. Klicka på tidrapport, klicka därefter på den blå knappen ute till höger där det står ”Skapa Tidrapport”. I den pop-up som dyker upp är första valet för vilken person som du ska tidsrapportera för. Välj aktuell person och fortsätt med att skriva in vilket projekt det gäller, hur lång tid personen jobbat och vad personen gjort under dagen.