Vi har tagit in ytterligare finansiering för att fortsätta utveckla och förbättra Struqtur och kommer kunna accelerera vår utvecklingstakt ytterligare.